UGENT Human Rights Research Network

Published on 27-06-2024, Last modified on 27-06-2024

Human Rights @ De Krook ‘Seeking Safety: LGBTIQ+ personen in de asielopvang’

03/10/2024 @ 19:30:00
Bibliotheek De Krook, Zaal Blauwe Vogel | Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

Seeking Safety: LGBTIQ+ personen in de asielopvang

Jaarlijks zijn honderden mensen gedwongen om hun thuis te verlaten uit vrees voor vervolging op grond van hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI). Sommige van hen komen aan in België, en dienen hier een verzoek om internationale bescherming in (vroeger ‘asiel’). In afwachting van hun asiel interview en beslissing, hebben verzoekers recht op opvang*. Over hun ervaring in de asielopvang vertelde een LGBTIQ+ activist en vluchteling het volgende:

‘I carry the trauma that results from this experience, above all, not the asylum procedure, it is the life in the centre. … You stay there, in the room, in the centre that they give you where they want you to stay. And you have to wait. … You end up by putting yourself in this little network, which is the centre, and trying to hide, trying to conform.’

 

Naast de algemene uitdagingen waarmee bewoners van opvangcentra te maken hebben, zoals beperkte hygiëne en privacy, voelen veel LGBTIQ+ bewoners zich er onveilig.

 

Wat doet asielopvang met een LGBTIQ+ persoon? Wat is de rol van het opvangpersoneel, en hoe kan het dit vervullen? Hoe kan de asielopvang zelf meer op maat van LGBTIQ+ bewoners worden georganiseerd? 

 

Op deze avond van Human Rights @ De Krook gaan we het hebben over de specifieke ervaringen van LGBTIQ+ personen in de asielopvang, over positieve initiatieven die al gerealiseerd werden en wat nog ontbreekt om veiligere leefomstandigheden te creëren voor LGBTIQ+ bewoners.

 

Verdere informatie volgt.