UGENT Human Rights Research Network

Published on 04-10-2022, Last modified on 04-10-2022

Human Rights @ De Krook : Mensenrechten van gedetineerden

13/10/2022 @ 19:30:00
De Krook - De Blauwe Vogel (bereikbaar via hoofdingang) | Myriam Makebaplein 1, 9000 Gent

Wanneer iemand strafbare feiten pleegt, kan de rechter beslissen dat een vrijheidsberoving voor die persoon een gepaste en proportionele straf is. We weten echter dat in detentie vaak (mensen)rechten – onterecht – niet de nodige aandacht krijgen. Bijvoorbeeld, personen in detentie hebben dikwijls minder toegang tot onderwijs of billijk betaalde arbeid. Ze verblijven frequent in overbevolkte gevangenissen met een verouderde en niet aangepaste infrastructuur. Daarnaast houdt een detentie vaak verlies in: van vrienden en een familieleven, een gemeenschap, werk, een vrijetijdsbesteding en autonomie. Gezien deze verschillende (mensen)rechten onder druk komen te staan en de sterk beveiligde, gereguleerde omgeving waarin deze personen verblijven, kunnen we ons afvragen op welke manier hun stem kunnen laten horen om deze rechten te herstellen. In deze debatavond gaan we dieper in op het versterken (of empoweren) van gedetineerde personen zodat zij zelf hun (mensen)rechten kunnen claimen.

We gaan over deze thema’s in gesprek met dit toppanel:

• Ismaïl Abdoul: Gentse bokser met detentie-ervaring die zijn leven verfilmd mocht zien in ‘Cool Abdoul’.

• Nick De Ridder: Gentenaar met detentie-ervaring en oprichter van vzw Rebron.

• Kaat Severs: Hulpverlener geestelijke gezondheidszorg (CGG Ahasverus) in de Brusselse gevangenissen.

• Hans Claus: Gevangenisdirecteur en secretaris vzw De Huizen.

• Tom Vander Beken: Professor strafrecht aan de UGent en schrijver van boeken over de rol van de straf en gevangenis.

• Mathilde Steenbergen: Voormalig gevangenisdirecteur en huidig kabinetchef van de minister van Justitie.

Moderator: Marjolein De Pau

Waar?

Bibliotheek De Krook

Zaal De Blauwe Vogel, verdieping -1

Miriam Makebaplein 1

9000 Gent

Op donderdagavond is de zaal De Blauwe Vogel bereikbaar via de hoofdingang van de bibliotheek.

Inschrijving hier