UGENT Human Rights Research Network
HUMAN RIGHTS @ DE KROOK

The registration will open soon.

Human Rights @ De Krook ‘Seeking Safety: LGBTIQ+ personen in de asielopvang’
Verslag debatavond ‘Mensenrechten realiseren op de plek waar je woont’ : Autonomie en vrijheid voor iedere persoon met een handicap Verslag debatavond ‘Mensenrechten realiseren op de plek waar je woont’ : Autonomie en vrijheid voor iedere persoon met een handicap
Highlights from the media library