UGENT Human Rights Research Network

Literatuur en mensenrechten

Voorbereidende dossiers voor leesgroepbegeleiders


Literatuur lezen is een unieke manier om nieuwe inzichten op te doen, de nuances van een complexe context te vatten of de drijfveren te begrijpen van mensen die sterk van ons verschillen. Literaire auteurs willen vaak niet “enkel” een artistiek hoogstaand werk afleveren dat lezers weet te boeien, maar tegelijkertijd ook informeren, sensibiliseren of zelfs een aanklacht formuleren over maatschappelijke problemen en onrecht.

Een aantal UGent-onderzoekers, verbonden aan het universiteitsbrede Human Rights Research Network, heeft een bijzondere interesse voor de manier waarop literatuur omgaat met (schendingen van) mensenrechten. Ze startten een project op waarmee ze zich richten tot begeleiders van leesgroepen in Vlaanderen en Nederland. Ze selecteerden belangwekkende literaire werken waarin mensenrechtenthema’s een prominente rol spelen, en stelden voor elk van die werken een leesgroepdossier samen dat achtergrond biedt bij de auteur, het mensenrechtenthema in kwestie en de literaire verwerking ervan. Op die manier willen ze leesgroepbegeleiders helpen om met deze werken en thema’s aan de slag te gaan.

Klik op de cover van een dossier om het gratis te downloaden in PDF-formaat. In de loop van de komende jaren zullen er nog nieuwe dossiers worden toegevoegd aan deze reeks.

Feedback is welkom bij de initiatiefnemers van dit project, prof. Eva Brems (eva.brems@ugent.be) en prof. Stef Craps (stef.craps@ugent.be).

Lancering

Op 5 mei 2022 werd dit project voorgesteld in Bibliotheek De Krook (zaal De Blauwe Vogel, 19.30 u. – 21.00 u.). Tijdens een panelgesprek legden prof. Eva Brems en prof. Stef Craps het opzet uit, en lichtten de samenstellers van enkele dossiers hun werk toe. Hieronder kan je de opname bekijken.