UGENT Human Rights Research Network

Mission – Vision

Mission:

To study, understand and explain human rights and the challenges related to their protection from different perspectives and disciplinary backgrounds.

To contribute to the fulfilment and protection of human rights through academic knowledge and analysis.

Vision:

The promotion and protection of all human rights in an inclusive manner constitutes an important societal project to which researchers from all disciplines can contribute. Critical analysis of human rights is an aspect of that project, and the promotion of human rights within academic practice is intrinsically linked to it.

Missie – Visie HRRN

Missie:

Mensenrechten, en de uitdagingen voor de bescherming van mensenrechten, bestuderen, begrijpen en uitleggen vanuit verschillende perspectieven en wetenschappelijke disciplines.

Door wetenschappelijke kennis en analyses bijdragen aan de bevordering en de bescherming van mensenrechten

Visie:

De bevordering en bescherming van alle mensenrechten op een inclusieve wijze is een belangrijk maatschappelijk project, waaraan wetenschappers uit vele disciplines kunnen bijdragen. Kritische analyse van de mensenrechten zelf is daar een onderdeel van. De bevordering van mensenrechten binnen de academische praktijk is er onlosmakelijk mee verbonden.