UGENT Human Rights Research Network

Published on 09-11-2022, Last modified on 09-11-2022

Outreach Project ‘Literatuur en Mensenrechten’

Literatuur lezen is een unieke manier om nieuwe inzichten op te doen, de nuances van een complexe context te vatten of de drijfveren te begrijpen van mensen die sterk van ons verschillen. Literaire auteurs willen vaak niet “enkel” een artistiek hoogstaand werk afleveren dat lezers weet te boeien, maar tegelijkertijd ook informeren, sensibiliseren of zelfs een aanklacht formuleren over maatschappelijke problemen en onrecht.

Een aantal UGent-onderzoekers, verbonden aan het universiteitsbrede Human Rights Research Network, heeft een bijzondere interesse voor de manier waarop literatuur omgaat met (schendingen van) mensenrechten. Ze startten het outreach project ‘Literatuur en Mensenrechenten’ op waarmee ze zich richten tot begeleiders van leesgroepen in Vlaanderen en Nederland. Ze selecteerden belangwekkende literaire werken waarin mensenrechtenthema’s een prominente rol spelen, en stelden voor elk van die werken een leesgroepdossier samen dat achtergrond biedt bij de auteur, het mensenrechtenthema in kwestie en de literaire verwerking ervan. Op die manier willen ze leesgroepbegeleiders helpen om met deze werken en thema’s aan de slag te gaan.

Op 5 mei 2022 werd dit project voorgesteld in Bibliotheek De Krook. Tijdens een panelgesprek legden prof. Eva Brems en prof. Stef Craps het opzet uit, en lichtten de samenstellers van enkele dossiers hun werk toe. Hieronder kan je de opname bekijken.

Alle dossiers kunnen gratis gedownload worden hier.