UGENT Human Rights Research Network

Published on 16-03-2021, Last modified on 16-03-2021

Rondetafelgesprek Internationale Vrouwendag 2021

‘Arbeidsduurvermindering: Welke effecten op gendergelijkheid? Welke uitdagingen in een academische context?’

Is onze huidige werkweek aangepast aan het tweeverdienersmodel? Het is onmiskenbaar dat de combinatie van betaalde arbeid en onbetaalde zorg door veel mensen als een uitdaging ervaren wordt. Deze spanning is niet verwonderlijk. In een relatief korte periode is de totale tijd dat een gemiddeld gezin besteedt aan betaald werk enorm gestegen: tot de helft van de twintigste eeuw was dat veertig á vijftig uur per week (de kostwinnersmodel). Nu is dat zeventig á tachtig uur per week (tweeverdienersmodel).

Onze maatschappij voorziet een aantal mogelijkheden om minder betaald te werken en meer tijd te hebben voor onbetaalde zorg: deeltijds werken, tijdskrediet en thematisch verlof. Het feit dat het vooral vrouwen zijn die hier gebruik van maken met negatieve gevolgen voor haar maandelijks inkomen en pensioen is problematisch. Is arbeidsduurvermindering of het verkorten van de voltijdse werkweek met behoud van loon voor iedereen een oplossing?

Meerdere academische en maatschappelijke actoren menen van wel en zien arbeidsduurvermindering als een effectieve manier om een gelijkere verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg te realiseren. Niet alleen feministische economen, zoals de New Economics Foundation, pleiten voor arbeidsduurvermindering als een nodige stap in de strijd tegen ongelijkheid en genderongelijkheid. Ook ‘de-growth’ economen wijzen op de link tussen werktijdvermindering, klimaatneutraliteit en milieurechtvaardigheid.

In eigen land heeft vrouwenbeweging Femma geëxperimenteerd met de dertigurenwerkweek en de VROUWENRAAD voert er al jaren discussie en studies over. Aan de Universiteit Gent duikt de vraag naar ‘werkbaar werk’ op in het kader van de vrouwenstaking op 8 maart, die dit jaar aandacht voor zorgwerk in de verf zet.

In dit rondetafelgesprek georganiseerd aan de Universiteit Gent op 9 maart 2021 naar aanleiding van Internationale Vrouwendag gaan experts over arbeidsduurvermindering en gender in dialoog met gender experts van het UGent Human Rights Research Network. Ze reflecteren over tijd, betaalde en onbetaalde arbeid, genderrelaties en de specifieke uitdagingen van de academische context.

Klik hier om het rondetafelgesprek te bekijken

SPREKERS

  • Ilse De Vooght, Teamleider Bewegen-Communicatie en Aanbod bij Femma en coördinator van het actieonderzoek rond de 30-urenwerkweek.
  • Herlindis Moestermans, Stafmedewerkster bij de VROUWENRAAD, gespecialiseerd in sociale zekerheid en bescherming, werk, geweld en gezondheid.
  • Ines Keynaert, professor seksuele en reproductieve gezondheid aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Gent en lid van het HRRN.
  • Sigrid Vertommen, postdoctoraal onderzoekster, ‘Department of Conflict and Development Studies’ – ‘Centre for Research of Gender and Culture’, en lid van de ‘UGent Slow Science Collective’, ‘Ghent University Women’s Strike’, en het HRRN.

ORGANISATOREN

  • UGent Human Rights Research Network (HRRN)
  • Kabinet van de Vicerector, Coördinatie Diversiteit en Gender.