UGENT Human Rights Research Network

Published on 15-05-2024, Last modified on 15-05-2024

‘Human Rights @ De Krook’: Rechter, hoor je mij? Kindvriendelijke gesprekken en de mensenrechten van kinderen op de rechtbank

11/06/2024 @ 19:30:00
Bibliotheek De Krook, Zaal Blauwe Vogel, verdieping -1 | ,

Publiek debat

‘Rechter, hoor je mij? Kindvriendelijke gesprekken en de mensenrechten van kinderen op de rechtbank’

 

inschrijving

 

Als kinderen en jongeren in contact komen met een rechter, bevinden ze zich vaak in een moeilijke periode vol vragen, twijfel en onzekerheid. Hun ouders zijn net gescheiden, ze hebben een misstap begaan, hun asielverzoek werd afgewezen of ze kwamen in aanraking met geweld. Een beslissing van een rechter kan in zulke situaties een grote impact hebben op hun dagelijks leven. Toch voelen kinderen en jongeren vaak dat beslissingen boven hun hoofd genomen worden. Ze hebben als kinderen het mensenrecht om gehoord te worden, maar wat betekent dat precies? Ook rechters missen, net als advocaten, hulpverleners, leerkrachten, ouders en andere volwassenen, soms concrete handvatten over hoe je zo’n gesprek ‘kindvriendelijk’ vorm geeft.

Tijdens deze editie van Human Rights @De Krook zoeken we samen uit hoe het mensenrecht van kinderen op participatie en om gehoord te worden gerealiseerd kan worden wanneer ze in contact komen met een rechter. Wat hebben kinderen en jongeren nodig om zich gehoord en begrepen te voelen? Wat kan de rechter doen om kinderen en jongeren te tonen dat hun mening belangrijk is? Hoe kan de fysieke ruimte bijdragen aan de kwaliteit van het gesprek? En wanneer kan je echt spreken van een ‘kindvriendelijke’ interactie die de mensenrechten van kinderen effectief bevordert?

In hun boek ‘Rechter, hoor je mij? Richtlijnen voor kindvriendelijk horen’ geven dr. Evelyn Merckx en Sara Lembrechts concrete handvatten aan volwassenen die met kinderen en jongeren in gesprek gaan. Daarin nemen de auteurs de mensenrechten van kinderen en jongeren als vertrekpunt. Hoewel het boek in de eerste plaats geschreven is voor de magistraat die kinderen hoort bij scheiding, zijn de inzichten relevant voor een breed maatschappelijk debat. Hoe geven we kinderen en jongeren een stem in het recht, maar ook daarbuiten in een democratische, inclusieve samenleving?

Sprekers:

  • Anelore Bruneel, familie- en jeugdrechter bij de Rechtbank eerste aanleg in Gent.
  • Caroline Vrijens, Vlaams kinderrechtencommissaris.
  • Eveline Meylemans, doctoraatsonderzoekster in de sociale pedagogiek over participatie en burgerschap van jonge kinderen.
  • Evelyn Merckx, geaffilieerde postdoctoraal medewerker aan de Universiteit Gent en beleidsjurist jeugdhulp bij het Agentschap Opgroeien.
  • Sara Lembrechts, doctoraatsonderzoeker bij de onderzoeksgroep Migratierecht van de Universiteit Gent

Moderator:

  • Giselle Corradi, coordinator UGent Human Rights Research Network Universiteit Gent

Organisatoren:

  • Evelyn Merckx, geaffilieerde postdoctoraal medewerker aan de Universiteit Gent en beleidsjurist jeugdhulp bij het Agentschap Opgroeien.
  • Sara Lembrechts, doctoraatsonderzoeker bij de onderzoeksgroep Migratierecht van de Universiteit Gent.

inschrijving