UGENT Human Rights Research Network

Published on 19-11-2021, Last modified on 19-11-2021

Street Art in Gent voor 60 jaar Amnesty International

01/12/2021 @ 19:00:00
Campus Sterre UGent | Galglaan 1, 9000 Gent

In het begin was er Peter Benenson, een Britse advocaat. In 1961 schrijft hij een vlammend artikel waarin hij zijn verontwaardiging uitschreeuwt over de veroordeling van twee studenten in Portugal. Ze hadden een toost uitgebracht op de vrijheid en kregen daarvoor zeven jaar gevangenisstraf. Het stuk verschijnt op 28 mei 1961 in ‘The Observer’. In de 60 jaar die daarop volgde groeide de organisatie Amnesty International uit tot een wereldwijde beweging die mensenrechtenschendingen aan de kaak stelt en mensenrechten verdedigt.

 

Om 60 jaar Amnesty International niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft Amnesty regio Gent enkele initiatieven genomen om de thema’s van Amnesty International onder de aandacht te brengen. Vier studenten van het KASK maakten animatiefilmpjes over diverse Amnesty actievelden en samen met UGent is deze Street Art gerealiseerd met referentie naar het ontstaan van Amnesty International.

 

Voor het Street Art project is gekozen voor artist Kitsune (Jolien De Waele) die in Gent en internationaal een impressionant palmares heeft. Sympathisanten van Amnesty regio Gent brachten de nodige financiële middelen samen en Kitsune is hiermee enthousiast aan de slag gegaan.

 

Kitsune koos voor deze street art de figuur van een student met subtiele verwijzingen naar zowel Amnesty International als UGent. De student studeert, de street art is te gast op de campus Sterre. De student schrijft een brief, de kaars en de gele omslag refereren naar hét handelsmerk van Amnesty: brieven kunnen mensen vrij schrijven, de kaars als symbool van hoop.

 

Voor de locatie is gekozen voor de universiteit Gent omwille van enkele bijzondere redenen. Er is met de verwijzing ‘1961 – Het begin’ een mooie link met de studenten aan de universiteit en het credo van UGent ‘Durf Denken’ waarmee de studenten uitgedaagd worden tot een kritische kijk op de maatschappij. Kort na ‘Het begin’ is in de jaren ’60 de eerste studentengroep Amnesty International UGent opgericht en zijn in het kielzog diverse lokale groepen in Gent ontstaan, nu gecoördineerd door Amnesty regio Gent.

 

Gent telt diverse dynamische Amnestygroepen die regelmatig met acties en projecten naar buiten komen zoals de realisatie van het mensenrechtenmonument aan het Gravensteen. Er is een Amnesty jongerenwerking van studenten in Gent en voor een grote groep van Amnesty leden en sympathisanten is de UGent de Alma Mater en de start van hun engagement voor Amnesty.

 

UGent ontwikkelt diverse initiatieven die mensenrechten bevorderen en ondersteunen. Prominent hierbij zijn het interdisciplinair onderzoeksconsortium ‘Human Rights Research Network’, de Amnesty Leerstoel aan de UGent, die jaarlijks gaat naar iemand met een bijzondere bijdrage in het domein van de mensenrechten, het universiteitsbreed keuzevak ‘mensenrechten: multidisciplinaire perspectieven’ en een jaarlijkse Mensenrechtenweek.

 

Meer info:

UGent en mensenrechten

Over 60 jaar Amnesty International

Amsab: archief Amnesty International

 

Met dank voor financiële steun: Abrahams Josse, Amnesty Intern. Groep 61, Bil-Van Dorpe Johan & Peggy, Blockeel Franciska, Christiaens-Van Winckel, Clabau-Wouters, De Baets-Theuns, De Graeve Mady, De H Kurt Vannieuwenhuyse, De Hemptinne MME Therese, De Messemaeker Andre, Deneef Jean, Desmedt Elisabeth, Keuppens Sophie, Kisukurume Magalie, Negroni Maria-Rolanda, Peersman Wim, Vandaele C. – Verschaffel H., Vander Sande Guido, Vanderbusse Ann, Verdonck Gert en SERV-collega’s.