UGENT Human Rights Research Network

Published on 12-04-2023, Last modified on 12-04-2023

Debate – Climate racism: an intersectional perspective in tackling the climate issues

02/05/2023 @ 19:30:00
UGent Campus Coupure | Auditorium E1 Oehoe | Coupure Links 653, 9000 Gent

English Below

Wat betekent klimaatracisme? Hoe kan de klimaatbeweging gedekoloniseerd worden? Wat zijn de raakvlakken tussen de antiracisme- en klimaatbeweging en wat kunnen ze van elkaar leren?

Op 2 mei organiseert de Green Office in samenwerking met Durf Divers Denken en Oikos een boeiend panelgesprek waarin al deze vragen worden beantwoord. De panelleden zijn: Rachida Aziz, Anuna de Wever, Stephanie Collingwoode Williams en Philsan Osman.

Geïnteresseerd in een intersectioneel perspectief op de klimaatproblematiek? Schrijf je dan nu in voor dit event!

Kijk zeker ook eens naar het facebookevenement voor de laatste updates!

Inschrijvingen hier

—————————————
What does climate racism mean? How can the climate movement be decolonised? What are the intersections between the anti-racism and climate movement and what can they learn from each other?

On 2 May, the Green Office, in collaboration with Dare to Think Diversely and Oikos, is organising an engaging panel discussion that will answer all these questions. The panelists are: Rachida Aziz, Anuna de Wever, Stephanie Collingwoode Williams and Philsan Osman.

Interested in an intersectional perspective on climate issues? Then register for this event now!

Make sure to check the facebook event for the latest updates!

Registrations here