UGENT Human Rights Research Network

Published on 02-07-2021, Last modified on 02-07-2021

“Drugs, drugsbeleid en mensenrechten”: De implicaties van een mensenrechtentoets voor de maatschappelijke aanpak van drugsfenomenen

07/10/2021 @ 19:30:00
Het Krookcafe - Bibliotheek De Krook, Gent | Miriam Makebaplein 1, 9000 Ghent

In veel landen over de hele wereld leiden de inspanningen om drugs te bestrijden tot ernstige schendingen van de mensenrechten: marteling en mishandeling door de politie, massale opsluiting, buitengerechtelijke executies, willekeurige detentie en het weigeren van essentiële medicijnen en basisgezondheidsdiensten. De internationale drugsbestrijdingsorganisaties van de VN hebben weinig aandacht besteed aan de vraag of de internationale inspanningen op het gebied van drugsbestrijding wel in overeenstemming zijn met de bescherming van de mensenrechten, of met het effect van drugsbestrijdingsbeleid op de fundamentele mensenrechten. Sommige regeringen hebben een breed scala aan ernstige mensenrechtenschendingen gerechtvaardigd in naam van de strijd tegen drugs.

Maar ook in ons land kan een drugsbeleid op gespannen voet staan met de grondrechten van elke burger, zoals het recht op een gelijke juridische behandeling, een faire toepassing van de gevangenisstraf, het recht op gezondheid en veiligheid, het recht op non-discriminatie, enz. In dit panelgesprek kijken de deelnemers vanuit het mensenrechtenperspectief naar de internationale en de Belgische aanpak van drugsfenomenen. Samen met de deelnemers uit het publiek gaan ze op een interactieve manier op zoek naar manieren waarop de aanpak van drugsproblemen in de samenleving op een ‘mensenrechtenvriendelijke’ manier kan worden hervormd.

 

INSCHRIJVING HIER

Organisatoren

Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD), Universiteit Gent i.s.m. vzw Smart on Drugs, en Free Clinic .

Sprekers

– Prof. Dr. Tom Decorte (°1969) is hoogleraar criminologie en directeur van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) aan de Universiteit Gent. Hij bestudeert al 25 jaar de drugsproblematiek, en de aanpak ervan in verschillende landen.

– Wies De Graeve (°1980) is sinds 2016 de directeur van Amnesty International Vlaanderen. In die functie leidt hij het secretariaat van de mensenrechtenorganisatie in Brussel. Voordien was hij ruim tien jaar actief bij het Vlaams Vredesinstituut.

– Tino Ruyters is directeur van Free Clinic vzw, het grootste ambulant centrum voor verslavingszorg in Antwerpen. Free Clinic richt zich al meer dan 40 jaar op de mensen die drugs gebruiken en op de meest kwetsbare stadsbewoners. Meer specifiek heeft de werking de afgelopen decennia een gespecialiseerd en divers ambulant aanbod ontwikkeld voor personen met een ernstige afhankelijkheids-problematiek aan (il)legale middelen.

– Joost Bonte (°1959) ondersteunt al meer dan 20 jaar straathoekwerkprojecten in Oost- en West-Vlaanderen en kreeg zo een helder beeld op de duistere onderkant van de maatschappij.