UGENT Human Rights Research Network

Published on 13-03-2023, Last modified on 13-03-2023

Human Rights @ De Krook ‘Iedereen de pot op!? Inclusief sanitair en mensenrechten.’

02/05/2023 @ 19:30:00
Bibliotheek De Krook Zaal De Blauwe Vogel | Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

Naar het toilet gaan is een basisbehoefte voor elke mens. Toch zijn (openbare) sanitaire ruimtes niet voor iedereen toegankelijk en veilig. Zo blijkt uit onderzoek dat trans en genderdiverse personen een toiletbezoek vaak uitstellen wanneer de toiletruimte op binaire (man-vrouw) wijze gegenderd is. Verzorgingstafels zijn dikwijls enkel aanwezig in toiletruimtes voorbehouden voor vrouwen. Rolstoelgebruikers worden soms dan weer geconfronteerd met doorgangen of toilethokjes die te smal zijn. Voor oudere personen kunnen zware buitendeuren er voor zorgen dat zij de toiletruimte niet zonder assistentie kunnen betreden. Bovendien zijn er wereldwijd ook verschillende culturele praktijken omtrent toiletgebruik.

Tijdens deze sessie staan we stil bij de inclusiviteit van sanitaire voorzieningen vanuit mensenrechtenperspectief en gaan we dieper in op de individuele en collectieve belangen die daarbij tegen elkaar moeten worden afgewogen. We proberen daarbij een zo ruim mogelijke invulling te geven aan ‘inclusiviteit’ en gaan op zoek naar de voordelen en mogelijke bezorgdheden die gekoppeld zijn aan het aanbieden van inclusieve sanitaire voorzieningen. Wanneer kunnen we spreken van volwaardig ‘inclusief’ sanitair? Is het aanbieden van inclusief sanitair een wettelijke verplichting of gaat het eerder om een wenselijke culturele praktijk? Kan een organisatie inclusief sanitair zomaar opleggen of moet daarvoor eerst een draagvlak worden gecreëerd?

 

We leggen deze kwestie voor aan de volgende sprekers:

  • Hafsa El-Bazioui (Schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit in de Stad Gent);

  • Joz Motmans (coördinator van het Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent);

  • Jonas Deweer-Vanmeerhaeghe (mensenrechtenjurist)

  • Bart Vermandere (architect, expert universal design en toegankelijkheidsambtenaar Stad Gent)

Moderator: Pieter Cannoot (Docent Recht en Diversiteit aan de UGent)

 

Inschrijving hier