UGENT Human Rights Research Network

Published on 20-02-2023, Last modified on 20-02-2023

Human Rights @ De Krook ‘Voorbij ons eigen bord: Op de barricade voor voedseldemocratie’

21/03/2023 @ 19:30:00
Bibliotheek De Krook Zaal De Blauwe Vogel | Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

(U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Molly A. Burgess)

De keuze kunnen maken wat je eet en hoeveel je eet? Voor veel mensen is het een evidentie. Een groeiende groep mensen en gezinnen hebben die keuze echter niet. De coronacrisis en de stijgende voedselprijzen zorgden ervoor dat mensen meer en langer beroep doen op voedselhulp. Het logistiek platform Foodsavers herverdeelde sinds zijn oprichting in 2017 meer dan 1.763.716 voedselpakketten. Ze ervaren, net als sociale kruideniers en sociale restaurants, een grote vraag en een dalend aanbod. Ook zien we overal nieuwe burgerinitiatieven opduiken vaak met ondersteuning door lokale overheden. De Gentse voedselraad ondersteunde in 2022 bijvoorbeeld Kookploeg Gent Solidair en solidair eethuis Karoot. Daarnaast groeit echter ook de vraag of voedselhulp onder zijn huidige vorm geen afbraak doet aan andere sociale mensenrechten?

 

Met ons toppanel van beleidsmakers, onderzoekers en stemmen uit het middenveld buigen we ons over deze en een aantal andere hete hangijzers die deze evolutie naar voedselhulp oproepen:

· Doet het bestendigen en institutionaliseren van voedselhulp afbraak aan de sociale mensenrechten?

· Als voedselhulp geen structurele oplossing kan zijn, wat dan wel?· Hoe kunnen we de toegang tot (het recht op) voldoende, duurzame en gezonde voeding voor iedereen vergroten?

· Welke rol kan een lokale overheid hierin opnemen?

 

Met medewerking van: Amber Steyaert, onderzoekster faculteit bio-ingenieur wetenschappen Universiteit Gent; Eline D’Haene, onderzoekster faculteit bio-ingenieur wetenschappen Universiteit Gent; Charlotte Prove, coördinator De Stadsacademie Universiteit Gent.

 

Sprekers

 

  • Bram Baete (Ervaringsdeskundige armoede)

  • Hannelore Herreman (projectmedewerker Dienst Milieu en Klimaat – Stad Gent)

  • Koen Geirnaert  (coördinator armoedebestrijding OCMW – Stad Gent)

  • Annick Verstraete Onderzoekscentrum EQUALITY – HoGent – Onderzoek naar toegankelijke hulp- en dienstverlening en het realiseren van grondrechten in lokaal beleid)

  • Karleen De Rijcke (KRAS vzw – netwerk armoedeorganisaties)

  • Moderator: Eline D’Haene, onderzoekster Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent

 

Dit debat wordt georganiseerd in samenwerking met de Stadsacademie.