UGENT Human Rights Research Network

Published on 11-01-2021, Last modified on 11-01-2021

Human Rights @ De Krook: ‘Recht en Gender in België – 10 jaar later’

04/03/2021 @ 19:30:00
Livestream: Facebook Pagina De Krook | registratie niet nodig,

‘Recht en Gender in België – 10 jaar later’

 

Eva Brems, Pieter Cannoot en Liesbet Stevens stellen hun nieuwe boek ‘Recht en Gender in België – 10 jaar later’ voor.

Tien jaar geleden, in het voorjaar van 2011 om precies te zijn, werd het boek ‘Recht en Gender in België’ gepubliceerd. Het boek had de ambitie een eerste aanzet te zijn om te illustreren wat een genderbenadering van het recht ka n inhouden.

Sinds 2011 is er veel gebeurd. Zo kwamen in het voorbije decennium gendergerelateerd geweld en de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden uitdrukkelijk op de politieke agenda, deed de #MeToo-beweging de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag wereldwijd toenemen, en introduceerde de federale wetgever een nieuwe procedure voor de aanpassing van de geslachtsregistratie gebaseerd op zelfbeschikking. De COVID-19 pandemie toonde echter ook aan dat genderongelijkheid op de arbeidsmarkt en genderrolpatronen een prangend probleem blijven.

Net zoals in 2011 hanteert ook dit boek een zeer brede benadering, zowel wat de te behandelen juridische disciplines, als wat de invulling van een genderperspectief betreft. Het zorgt ervoor dat bijna alle relevante gendergerelateerde gebeurtenissen van het laatste decennium op een of andere manier aangeraakt worden in het boek.

Sprekers:

Eva Brems is professor mensenrechten aan de UGent en directeur van het Human Rights Centre.

Pieter Cannoot is postdoctoraal onderzoeker aan ConstitUGent en het Human Rights Centre van de UGent en                                                                                                                    gastprofessor recht en gender aan de Universiteit Antwerpen.

                                                                                                  Liesbet Stevens is adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en gastprofessor                                                                                                          seksueel strafrecht aan de KU Leuven.

                                                                                                   Moderator:

                                                                                                   Brigitte Herremans is doctoraal onderzoeker aan het Human Rights Centre van de UGent.