UGENT Human Rights Research Network

Published on 01-11-2021, Last modified on 01-11-2021

Studiedag: Business & Human Rights 2.0 “Juridische Facetten van het ESG-debat”

02/12/2021 @ 13:30:00
Belgische Senaat, Paleis der Natie (zaal M) | Leuvenseweg 7, 1009 Brussel

De ondernemingswereld is sinds enige tijd in de ban van de ESG-factoren (Environmental, Social and Governance). De bezorgdheden die daaraan ten grondslag liggen, vinden stilaan ook hun weg naar de juridische wereld: het aantal regelgevende initiatieven dat momenteel in deze sfeer in de steigers staat, is nauwelijks nog bij te houden. Ondertussen tonen ook rechtbanken zich in deze sfeer actiever of zelfs activistischer dan ooit. Deze studienamiddag wil de brug slaan tussen het recente ESG-fenomeen en het reeds veel oudere debat rond business & human rights. Het is immers duidelijk dat dit laatste debat door de verhoogde ESG-aandacht (eindelijk) in een stroomversnelling is gekomen.

 

Ten behoeve van de Belgische ondernemingsjurist (advocaat, bedrijfsjurist, magistraat, beleidsmaker,…) willen we op een toegankelijk manier een overzicht bieden van de actuele stand van zaken op het vlak van de regelgeving inzake business & human rights en van de te verwachten ontwikkelingen op Belgisch en Europees niveau. We benaderen daarbij de problematiek, enigszins atypisch, in de eerste plaats vanuit het perspectief van het vennootschaps- en ondernemingsrecht.

 

Je mag de zaal enkel betreden met een Covid Safe Ticket.

Deelname is gratis, maar voorafgaande INSCHRIJVING is verplicht (mogelijk vanaf 8/11): KLIK HIER.

De studiedag kan ook via Zoom worden bijgewoond. Meer info daarover komt op de website van Gandaius Academy.

 

Organisatie: Instituut Financieel Recht, UGent, i.s.m. Gandaius Academy en UGent Human Rights Research Network.
Praktische organisatie: Gandaius Academy – Inhoudelijke coördinatie: prof. dr. Diederik Bruloot.

 

Programma:

Verwelkoming door Mevr. Stefanie D’Hose (Senaatsvoorzitter en Vlaams Parlementslid).
Inleiding door Prof. dr. Michel Tison (Gewoon hoogleraar, Instituut Financieel recht, UGent, Decaan Faculteit Recht en Criminologie).
14u00 – Business & human rights: the international law perspective (Prof. dr. Nadia Bernaz, Associate Professor of Law, Wageningen University).
14u40 – Mensenrechten in ESG-verslaggevingsverplichtingen (Prof. dr. Christoph Van der Elst, Gewoon hoogleraar, Instituut Financieel recht, UGent en Tilburg Law School).
15u10 – Human rights due diligence (Dr. Lieselot Verdonck, advocaat balie West-Vlaanderen, praktijkassistent, UGent).
Pauze
16u – Mensenrechten vanuit financieringsperspectief (Dhr. Niels Rogge, assistent, Instituut Financieel recht, UGent).
16u30 – ESG-aansprakelijkheid: van concernaansprakelijkheid tot de fusie tussen mensenrechten en onrechtmatige daad
(Prof. dr. Hans De Wulf, Gewoon hoogleraar, Instituut Financieel recht, UGent).

17u – Paneldebat o.l.v. Prof. dr. Diederik Bruloot (hoofddocent, Instituut Financieel recht, UGent) met:
· Lieven Acke, Voorzitter Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (ICCI)
· Guido De Clercq, Transparency International Belgium
· Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen
· Ingrid D’Haeyer, Bedrijfsjurist en diensthoofd Group Legal Banking Products KBC Groep
· Arie Van Hoe, Executive Manager Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)